Kardinál Grech o výsledcích říjnového synody o synodalitě

Kardinál Mario Grech se podělil nejen o svoji radost, ale i všech účastníků prvního zasedání 16. řádného generálního shromáždění biskupské synody v říjnu loňského roku v Římě, když 19. ledna promlouval k účastníkům Filipínské konference pro novou evangelizaci (PCNE) v Manile.

Zajímal se o přípravy a zkušenosti místní církve se synodálním procesem na Filipínách a hovořil o třech aspektech říjnového celosvětového shromáždění a o tom, jak se dotýkají církve v Asii. Vyzdvihl synodální setkání, v rámci kterého účastníci synody, kněží i laici, seděli společně v Aule Pavla VI. u velkých kulatých stolů po deseti až dvanácti „jako na svatební hostině nebo jiném velkém rodinném setkání“. Tato novinka v synodálním procesu podle něj pomohla připravit půdu pro rozmlouvání v Duchu Svatém. Také připomněl plnohodnotnou a rovnoprávnou účast všech jako hlasujících členů, nejen biskupů, ale i laiků, zasvěcených osob, jáhnů a kněží. „Zkušenost, že nám někdo naslouchá, překonává náš pocit izolace. Když nám lidé věnují čas a úsilí, aby nás vyslechli, dává nám to pocit, že jsme oceňováni. Také to pěstuje přátelství a vytváří solidaritu.“

Kardinál Grech poté upozornil na významná témata souhrnné zprávy, která mimo jiné zdůrazňuje, že místní církve potřebují lepší zapojení mladých lidí do svých společenství, svátostného života a misijního úsilí. Uvedl, že Filipíny a katolická církev v Asii obecně mají dobré předpoklady k tomu, aby v této oblasti sehrály hlavní úlohu, neboť většina světové populace mladých lidí nyní žije v Asii.

Druhý úkol z říjnového zasedání synody vyzývá k „naslouchání volání země a volání chudých“, což je podle kardinála Grecha jedno a totéž volání. „Stát na straně chudých vyžaduje zapojit se s nimi do péče o náš společný domov… nedostatek odpovědí na toto volání činí z ekologické krize, a zejména ze změny klimatu, hrozbu pro přežití lidstva.“ Citoval ze souhrnné zprávy kardinál Grech a vyzval filipínskou církev, aby v tomto procesu převzala vedoucí úlohu a apelovala na svědomí nás všech v odpovědi na volání země a volání chudých.

Závěrem generální sekretář synody zdůraznil, že klíčové téma v souhrnné zprávě nám připomíná, že bychom měli mít na prvním místě – v mysli a v srdci – radost z evangelia, „Radost, která plyne jak z jeho naslouchání, tak z hlásání Radostné zvěsti.“ K nadcházejícímu druhému generálnímu shromáždění synody v říjnu 2024 kardinál Grech vyjádřil naději, že následující měsíce budou časem prohlubování našeho porozumění i zkušenosti s tím, jaké to je žít v církvi, kde je spoluodpovědnost za poslání každodenní zkušeností a může se stát samozřejmostí. V této oblasti navrhl pracovat na praktických krocích směřujících ke spoluodpovědnějšímu přístupu k poslání a službě se zapojením všech věřících, jakož i na zakotvení synodálního dynamismu v každodenním životě církve a prohloubení toho, jak chápeme a prožíváme synodalitu v našich místních církvích.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/kardinal-grech-o-vysledcich-rijnove-synody-o-synodalite_32117

Přejít nahoru