Na cestě k říjnu 2024

Zveme Vás k účasti na následující fázi Synody o synodalitě.

Jsme nyní „na cestě k říjnu 2024,“ kdy se bude konat druhé shromáždění Synody biskupů věnované tématu synodální proměny katolické církve.

Přáním Sekretariátu Synody tentokráte je, aby došlo k hlubší reflexi některých bodů Souhrnné zprávy Synody biskupů z října 2023. ODKAZ na zprávu

Nasloucháno má být zejména specifickým skupinám věřících na základě jejich zkušeností a služeb v církvi: např. kněží, trvalí jáhni, členové pastoračních a ekonomických rad farností, řeholníci a řeholnice, manželé, společenství žen, společenství mladých, laická hnutí atd.

Tyto skupiny prosíme, aby se v rámci metody duchovní konverzace, která se osvědčila již v první, diecézní fázi, synodálního procesu, společně setkaly a přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají.

Výstupy prostřednictvím formuláře budou potřeba odevzdat do 31. března 2024 a to v maximálním rozsahu 1800 znaků.

Přejít nahoru